Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học, trung tâm khi lập danh sách dự thi hoặc ghi bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh

Ngày đăng: Lượt xem:

Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học, trung tâm khi lập danh sách dự thi hoặc ghi bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN