Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo

BÀI VIẾT LIÊN QUAN