Hỗ trợ miễn phí các học liệu OLM và một số phần mềm giáo dục cho các trường học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 05/8/2022, Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ giáo dục đã ban hành Công văn số 5080/CV về việc hỗ trợ miễn phí các học liệu OLM và một số phần mềm giáo dục cho các trường học (Công văn 5080)

Top 10 trang web học toán trực tuyến miễn phí, cực kỳ hiệu quả

Theo Công văn 5080, Ban Quản trị trang web OLM đã cam kết tiếp tục hỗ trợ miền phí cho các trường trong thời gian chuyển đổi từ chương trình cũ sang chương trinh mới, đặc biệt là chuyền đổi cách dạy từ định hướng truyền thụ kiến thức sang đinh hướng phát triển năng lực và phầm chất của người học.

Các học liệu trên OLM (kể cả chương trình mới và chương trình cũ) đều được thiết kế theo đinh hướng dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Bộ học liệu gồm: video bài giảng trực tuyến tương tác, các bải luyện tập tương tác, các phiếu bài tập được tổ chức theo các bài học của các bộ sách mói: Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo (lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10) và bộ sách theo chương trình GDPT2006 (các lớp 4, 5, 8, 9, 11, 12).

Ngoài ra, hệ thống OLM mới cho ra mắt hai ứng dụng: (1) OLM Marker giúp các thầy có và các trường chấm phiếu trắc nghiệm nhanh chóng mà không tốn kém, (2) OLM TKB giúp các trường xếp thời khóa biểu tự động.

Để được khai thác miễn phí nền tảng và học liệu của OLM và hai ứng dụng OLM Marker, OLM TKB, các trường cân có công văn theo mẫu ở đường liên kết sau gửi về Ban Quản trị OLM: https://olm.vn/tin-tuc/565500982

Trường nào đã gửi công văn trước đó rồi thì không cẩn gửi lại. Các trường cần thêm thông tin hoặc cần hồ trợ xin liên hệ số điện thoại/zalo: 0365969178 hoặc email: a@olm.vn.

Chi tiết công văn: