Hoàn thành công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm 2023, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là 5.028 (Giáo dục THPT: 4.862; Giáo dục thường xuyên: 166)

Trong đó: Thí sinh thi lấy kết quả chỉ để xét công nhận tốt nghiệp: 409; Thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, xét tuyển cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non: 4.434; Thí sinh tự do dự thi để lấy kết quả chỉ xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non: 185. Tổng số thí sinh miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT: 111; Tổng số miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT: 01 Hội đồng thi được biên chế thành 12 điểm thi (5 điểm tại thành phố, 7 điểm tại các huyện)

Thí sinh tại Điểm thi 06 Trường Trần Quốc Tuấn huyện Đăk Hà

Về công tác tổ chức Hội đồng thi: Phối hợp với Công an tỉnh bố trí 923 cán bộ làm công tác coi thi tại 12 điểm thi. Trong đó: 590 cán bộ coi thi là giáo viên phổ thông, 141 cán bộ công an, bảo vệ, phục vụ, tế tại điểm thi. 192 cán bộ lãnh đạo, thư ký, giám sát giám sát Kỳ thi.

Về công tác coi thi: Trong suốt Kỳ thi, các điểm thi đã thực hiện nghiêm túc Quy chế thi và các hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn Hội đồng thi không có thí sinh và Cán bộ làm công tác thi vi phạm Quy chế thi.

Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, các sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Kỳ thi./.

TM&VD(VPS)