Hội nghị giao ban cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tháng 10 năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 03/10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức họp giao ban cơ quan Sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 09/2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2022. Tiến sĩ Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo Công đoàn Ngành; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị hành chính thuộc Sở.

TS. Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Vinh – Phó Chánh Văn phòng (phụ trách Văn phòng) thông qua báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tháng 09/2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ GDĐT tháng 09/2022. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành trong thời gian tới.

Sau khi trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, TS. Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở GDĐT đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

1. Các đơn vị hành chính thuộc Sở chủ động rà soát các nguồn kinh phí được giao năm 2022, tham mưu đề xuất Lãnh đạo sở các nội dung nhiệm vụ cần điều chuyển kinh phí thực hiện. Triển khai xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2023.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, địa phương trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh; tăng cường vai trò, trách nhiệm, công tác phối hợp của các Huyện ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đối với chất lượng giáo dục của địa phương.

3. Tham mưu xây dựng kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; công tác phòng, chống bạo lực học đường tại các nhà trường; xây dựng chương trình chi tiết các hoạt động tổ chức Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) (Văn phòng Sở chủ trì tham mưu; hoàn thành trong tháng 10/2022; đồng chí Phó Giám đốc Đoàn Thành Nhân chỉ đạo).

4. Khẩn trương tổng hợp số liệu thực tế (tính đến thời điểm hiện nay) về quy mô trường, lớp, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và tình hình huy động trẻ em, học sinh ra lớp; đồng thời cập nhật số liệu trên phần mềm cơ sở dữ liệu Ngành (Các phòng: Giáo dục Mầm non – Tiểu học, Giáo dục Trung học, Tổ chức cán bộ tham mưu; Văn phòng Sở phối hợp; các đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực chỉ đạo).

5. Tham mưu văn bản báo cáo, kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo về những khó khăn, vướng mắc đối với những yêu cầu làm thay đổi nội dung và khung Chương trình Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum của Tổ thẩm định Tài liệu – Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học; Giáo dục Trung học phối hợp; các đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực chỉ đạo).

6. Xây dựng kế hoạch, đề cương chi tiết để triển khai nhiệm vụ kiểm tra, sơ kết Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học chủ trì tham mưu; các đơn vị hành chính thuộc Sở phối hợp; các đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực chỉ đạo).

7. Tham mưu sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 06-5-2021 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI; hướng dẫn triển khai, khắc phục các tồn tại trong quá trình kiểm tra. Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị về việc xây dựng Kế hoạch năm học của nhà trường đảm bảo nội dung theo quy định (Phòng Giáo dục Trung học chủ trì tham mưu; các đơn vị hành chính thuộc Sở phối hợp; hoàn thành trước ngày 10/10/2022; đồng chí Phó Giám đốc Đoàn Thành Nhân chỉ đạo).

8. Tham mưu tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh năm học 2022-2023, trong đó cần đề nghị các đơn vị giải trình sự chênh lệch về số liệu huy động học sinh ra lớp. Tham mưu báo cáo các nội dung theo đề nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về kết quả giám sát việc triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Phòng Quản lí chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp chủ trì tham mưu; các đơn vị hành chính thuộc Sở phối hợp; đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Thắng chỉ đạo).

9. Khẩn trương rà soát, tham mưu bàn giao cơ sở vật chất tại các đơn vị trường học đã được sáp nhập về cho địa phương. Tăng cường kiểm tra công tác quyết toán của các đơn vị. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định các chính sách đặc thù hoạt động trong các trường nội trú. Tham mưu xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng các công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phòng Kế hoạch – Tài chính chủ trì tham mưu; các đơn vị hành chính thuộc Sở phối hợp; đồng chí Giám đốc Phạm Thị Trung chỉ đạo).

10. Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra công tác triển khai các hoạt động thu – chi đầu năm học (Thanh tra Sở chủ trì tham mưu; các đơn vị hành chính thuộc Sở phối hợp; hoàn thành trước ngày 08/10/2022; đồng chí Giám đốc Phạm Thị Trung chỉ đạo).

 

                                                              Tin và ảnh: Văn phòng Sở