Hội nghị hiệp thương Nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Ngày đăng: Lượt xem:

Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2021).
Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Bình Trọng nêu rõ: Nhân sự giới thiệu để bầu hội thẩm TAND tỉnh cần phải căn cứ vào Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTVN; Luật Tòa án Nhân dân để giới thiệu nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh:
Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết và trung thực; chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật; có cuộc sống lành mạnh, tôn trọng các quy tắc sinh hoạt cộng đồng; tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch cửa quyền; có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, bảo vệ công lý.
Về tiêu chuẩn lựa chọn Hội thẩm Tòa án Nhân dân, ngoài các yêu cầu về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị thì các tiêu chuẩn về kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác. Vì vậy, trong quá trình hiệp thương, lựa chọn hội thẩm cần xác định các tiêu chuẩn cụ thể, ít nhất phải là những người có trình độ hiểu biết về pháp luật. Sau khi được bầu, các Hội thẩm Tòa án Nhân dân cần được tổ chức tập huấn thêm về kỹ năng, nghiệp vụ xét xử các loại án.

1
Quang cảnh Hội nghị

Về giới thiệu và phân bổ nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2016 – 2021) với số lượng là 26 vị. Cụ thể: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 01 vị; Liên đoàn Lao động tỉnh 01 vị; Tỉnh đoàn Kon Tum 02 vị; Hội Nông dân Việt Nam tỉnh 01 vị; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 01 vị; Hội Cựu chiến binh tỉnh 01 vị; Sở Lao động – TB – XH tỉnh 01 vị; Sở Văn hóa – TT và Du lịch tỉnh 01 vị; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 04 vị (Trong đó tại sở 02 vị, trường học 02 vị); Sở tài chính tỉnh 01 vị; Sở Y tế 01 vị; Chi Cục thuế tỉnh 01 vị; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 02 vị; Sở Giao thông – Vận tải 01 vị; Sở Xây dựng tỉnh 01 vị; Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh 01 vị; Sở Thông tin – Truyền thông 01 vị; Sở Công thương tỉnh 01 vị; Liên minh Hợp tác xã tỉnh 01 vị; Ban Dân tộc tỉnh 01 vị; Cán bộ hưu trí 01 vị.
Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Bình Trọng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu: Sau hội nghị này, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cần chủ động phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị tốt về mặt nhân sự để bầu Hội thẩm nhân dân Toà án Nhân dân kịp thời./.

                                                                                                                                                              Nguyễn Đăng Bình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN