Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 – 2021 vận động bầu cử

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 29/4/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử ĐBQH (khóa XIV) và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 -2021) vận động bầu cử thực hiện quyền vận động bầu cử.
Tham dự hội nghị có các đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lại Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các tổ chức thành viên; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; 10 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội của tỉnh và 83 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI (nhiệm kỳ 2011 – 2016). Đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Bình Trọng, Chu tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày việc thực hiện quyền vận động bầu cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nêu rõ: cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) là một sự kiện chính trị rộng lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, là đợt sinh hoạt dân chủ, sâu rộng trong nhân dân để bầu ra những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất; bầu ra các đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum, cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương trong (nhiệm kỳ 2011 – 2016).

New_1
Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận; những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, tiến hành vận động bầu cử thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với các cử tri để báo cáo với cử tri về chương trình hành động công tác của mình, thực hiện trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nếu được bầu làm ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh; trong vận động bầu cử phải được tiến hành công khai, dân chủ, bình đẳng, đúng luật và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Việc tổ chức hội nghị để cử tri gặp gỡ, tiếp xúc với người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh tiến hành vận động bầu cử do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức; tạo điều kiện cho cử tri hiểu biết thêm về người ứng cử để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, có đức, có tài bầu vào ĐBQH khóa XIV và HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021).
Vấn đề tổ chức hội nghị cho ứng cử viên tiếp xúc với cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử là một nhiệm vụ rất quan trọng mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện trong thời gian từ ngày 05/5/2016 đến trước 7 giờ ngày 21/5/2016. Để đảm bảo sự công bằng, bình đẳng trong vận động bầu cử; các hội nghị tiếp xúc cử tri phải huy động cử tri đến dự đông đủ để ứng cử viên có cơ hội tiếp xúc cử tri.
Tại các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH (khóa XIV) và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021), tiến hành vận động bầu cử, cử tri căn cứ vào chương trình hành động của từng ứng cử viên được tín nhiệm nhất trong số những người ứng cử có tên trong danh sách chính thức, để lựa chọn và bầu ra những đại biểu xứng đáng thay mặt cho mình gánh vác trọng trách đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội và HĐND. Đó là vinh dự to lớn và trách nhiệm nặng nề của mỗi cử tri mà trong quy trình lựa chọn, giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh đã quy định. Vai trò quyết định của cử tri, của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử chính là để thực hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc bầu ra cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của mình.
Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, tập trung nêu lên cách làm, biện pháp phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động thực hiện quyền vận động bầu cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, vận động nhân dân tích cực đóng góp ý kiến đối với những người ứng cử, tham gia tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm ky 2011 – 2016).
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Bình Trọng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: trong việc thực hiện quyền vận động bầu cử của các ứng cử viên ĐBQH (khóa XIV) và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) cần nắm chắc tâm tư, tình cảm của nhân dân; quan tâm đến các bức xúc của người dân để kịp thời giải quyết xử lý triệt để; bảo đảm vận động từng người dân, từng hộ dân tham gia bầu cử; để người dân thấy được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng chính quyền một cách thiết thực, góp phần làm cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021) vào ngày 22/5/2016 sắp tới thành công./.

                                                                                                                                                              Nguyễn Đăng Bình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN