Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 01/8, tại Trường PT DTNT Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Phó Giám đốc Sở. Đồng chí Phạm Thị Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ trì Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: Đại diện Sở Nội vụ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Sở, Chủ tịch Công Đoàn ngành Giáo dục, Trưởng các đơn vị hành chính thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.

Đồng chí Phạm Thị Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thị Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tiêu chuẩn lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định; Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu với tinh thần khách quan, công tâm, trung thực, trách nhiệm. Kết quả, 03 đồng chí Phó Giám đốc Sở đều đạt phiếu tín nhiệm cao./.

Tin&ảnh: TM-VD (VP Sở)