Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tuyển sinh năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 30/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tuyển sinh năm học 2021-2022. TS. Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính Sở GDĐT và 10 điểm cầu của các huyện, thành phố

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Sở GDĐT có tập thể lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo các đơn vị hành chính trực thuộc Sở; tại điểm cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo phòng GDĐT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.

TS. Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở GDĐT  chủ trì Hội nghị

Nhằm đánh giá chất lượng công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng học sinh trên địa bàn tỉnh trong năm học 2021-2022 và những năm học tiếp theo. Đồng thời, rút kinh nghiệm công tác tổ chức tuyển sinh trên địa bàn tỉnh để triển khai tốt công tác tuyển sinh trong các năm học tới. ThS. Nguyễn Ngọc Dũng – Trưởng phòng  Phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá công tác tuyển sinh năm học 2021-2022.

Quang cảnh điểm cầu tại Sở GDĐT

Quang cảnh điểm cầu tại các huyện, thành phố

Dưới sự chủ trì của TS. Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở GDĐT các đợn vị lần lượt thảo luận và trình bày các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Kết luận tại buổi hội nghị TS. Phạm Thị Trung yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp:

– Hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo đánh giá công tác tuyển sinh, chú ý phân tích rõ nguyên nhân hạn chế của công tác tuyển sinh;

– Tham mưu Sở trình UBND tỉnh điều chỉnh đối tượng tuyển sinh đối với các trường PT DTNT;

– Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh vùng tuyển sinh đối với các đơn vị, vừa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân vừa đảm bảo quy định về chế độ của Nhà nước.

– Thống kê số lượng học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng chưa được tuyển sinh vào lớp 10. Thông báo số lượng học sinh đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở nhưng không học lớp 10 về các địa phương và Sở Lao động Thương binh và xã hội để các đơn vị lên kế hoạch và xây dựng phương án đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nhà.

– Hoàn thiện phần mềm tuyển sinh vào lớp 10, tăng cường tập huấn sử dụng phần mềm cho các đơn vị. Triển khai xét tuyển trực tuyến, tham mưu xây dựng phần mềm xét tốt nghiệp THCS trên toàn tỉnh.

– Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 ngay từ học kỳ I, năm học 2021-2022. Làm cơ sở để các đơn vị xây dựng phương án tuyển sinh của đơn vị.

– Phối hợp với Phòng Giáo dục Trung học tham mưu tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo tổ hợp môn thi; đối với tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, bổ sung môn Tin học đối với những học sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tin học. Đảm bảo hoàn thành công tác tuyển sinh năm học 2022 – 2023 trong tháng 6/2022.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc:

– Cần chuyển biến trong phương pháp nghiệm thu và bàn giao chất lượng học sinh giữa các khối cũng như giữa các cấp học.

– Hoàn thành công tác xét tốt nghiệp THCS sớm (trước ngày 25/5/2022).

– Các đơn vị cần nhìn nhận kết quả thực, bắt tay ngay vào việc nâng cao chất lượng học sinh, cần huy động cả hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng học sinh, tăng tỉ lệ học sinh ra lớp, tỉ lệ học sinh đi học trong độ tuổi. Cán bộ quản lý cần nhìn nhận thực tiễn để có giải pháp nâng cao chất lượng, tránh thành tích.