Hội nghị trực tuyến giao ban Ngành quý 2/2021, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 23/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban Ngành quý 2/2021, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2021. TS. Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì hội nghị

Quang cảnh các điểm cầu

Quang cảnh điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo

Tại điểm cầu Sở GDĐT: có các Phó Giám đốc Sở GDĐT, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, Trưởng và phó các đơn vị hành chính thuộc Sở GDĐT

Tại điểm cầu các huyện, thành phố: có Đại diện Lãnh đạo Phòng GDĐT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc các Trung tâm GDNN – GDTX đứng chân trên địa bàn

TS. Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị

 Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các cấp có thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Đình Vinh – Phó Chánh Văn phòng Sở GDĐT, thay mặt lãnh đạo Ngành Giáo dục thông qua Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Ngành, kết quả thực hiện nhiệm vụ và những đóng góp trong công tác xây dựng Ngành đã được nêu rõ. Đặc biệt, Báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở, nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự Hội nghị đã tiếp tục phân tích những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, từng lĩnh vực được giao phụ trách; đồng thời đề xuất các biện pháp sâu, sát về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong Quý 3/2021

PHÁT BIỂU CỦA CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

ThS. Nguyễn Trọng Thắng – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu

TS. Đoàn Thành Nhân – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu

ThS. Đinh Thị Lan – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu

Kết luận Hội nghị, TS. Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở GDĐT, đã đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới toàn Ngành cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra. Các đơn vị chú trọng đến nhưng nội dung như: Quán triệt Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ nhất ngày 02/7/2021(Nghị quyết: số 22/2021/NQ-HĐND, số 23/2021/NQ-HĐND, số 24/NQ-HĐND, số 25/NQ-HĐND, số 26/NQ-HĐND ngày 09/7/2021) ban hành trong bồi dưỡng hè đến cán bộ, giáo viên và nhân viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị, tiếp tục thực hiện chuyển đổi số mãnh mẽ trong các cơ sở giáo dục; Trưởng phòng GDĐT các huyện/thành phố chủ động tham mưu UBND huyện/thành phố trong công tác phân luồng học sinh; tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở giáo dục… Kết thúc Hội nghị, đồng chí mong muốn toàn Ngành nâng cao tinh thần, nghiêm túc và đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra, tăng cường tính chủ động, xây dựng tập thể đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu GDĐT của tỉnh.