Hội nghị trực tuyến thống nhất về đối tượng tuyển sinh, địa bàn tuyển sinh năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 21/12/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến thống nhất về đối tượng tuyển sinh, địa bàn tuyển năm học 2022-2023 giữa điểm cầu chính Sở GDĐT với 10 điểm cầu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.  TS. Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở GDĐT Chủ trì Hội nghị

Thạm dự Hội nghị: tại điểm cầu Sở GDĐT có tập thể lãnh đạo Sở GDĐT, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp thuộc Sở; tại điểm cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Phòng GDĐT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX các huyện.

TS. Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Ngọc Dũng – Trưởng phòng QLCL và GDCN thông qua Dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 – 2023, Những điểm mới và các nội dung gợi ý thảo luận tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Ngọc Dũng – Trưởng phòng QLCL và GDCN, Sở GDĐT thông qua Dự thảo

Hình ảnh các điểm cầu tham dự Hội Nghị

Dưới sự chủ trì của TS. Phạm Thị Trung, các  đại biểu tại các  điểm cầu lần lượt phát biểu, đề xuất ý kiến về các nội dung trong công tác tuyển sinh năm học 2022 – 2023, cụ thể:

1. Về mục tiêu Kế hoạch

– Đối với bậc học mầm non: Nhà trẻ (sinh năm 2020): 18,6% (năm học 2020 – 2021: 15,9%; năm học 2021 – 2022: 15,41%); Mẫu giáo (sinh năm 2019): 92,4% (năm học 2020 – 2021: 90,4%; năm học 2021 – 2022: 91,2%); trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,9% (năm học 2020 – 2021: 100%);

– Đối với cấp Tiểu học: Trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100% (năm học 2020 – 2021: 100%; năm học 2021 – 2022: 100%);;

– Đối với cấp THCS: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 99,6% (năm học 2020 – 2021: 99,18%; năm học 2021 – 2022: 98,8%);

– Đối với cấp THPT:  Học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 đạt 65% (năm học 2020 – 2021: 70,95%; năm học 2021 – 2022: 67,77%).

2. Vùng tuyển sinh

Xác định vùng tuyển sinh cho các trường phải phù hợp với điều kiện của các trường và thuận lợi với điều kiện học tập của học sinh.

– Đối với các trường THPT và diện không hưởng chế độ nội trú của trường PT DTNT:

+ Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành và Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum: Tuyển sinh toàn tỉnh;

+ Các trường THPT còn lại và diện không hưởng chế độ nội trú của trường PT DTNT: Vùng tuyển sinh nguyện vọng 1 theo Phụ lục 1. Đối với những học sinh không có hộ khẩu trong vùng tuyển sinh nhưng học 4 năm cấp THCS tại trường THCS nằm trong vùng tuyển sinh, giao hiệu trưởng nhà trường xem xét nhận hồ sơ tuyển sinh.

– Đối với diện hưởng chế độ nội trú các trường PT DTNT: Tuyển sinh theo điều 18 Quy chế hoạt động trường PT DTNT ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT.

3. Phương thức tuyển sinh vào lớp 10

– Tổ chức tuyển sinh 2 đợt:

+ Đợt 1: Tuyển sinh vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành. Thí sinh khg đỗ vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ tiếp tục dự thi tuyển sinh vào các trường THPTN còn lại.

+ Đợt 2: Tuyển sinh vào các trường THPT, PT DTNT còn lại.

– Xét tuyển: Thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng. Thí sinh đăng ký xét tuyển sinh nguyện vọng 1 (hệ đại trà) vào trường nào phải dự thi tại trường đó.  Thí sinh đăng ký tuyển sinh vào Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum; Trường PT DTNT tỉnh; diện có chế độ nội trú các trường PT DTNT huyện mà không trúng tuyển thì được đăng kí xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường THPT, trường PTDTNT (hệ không chế độ) trên địa bàn qui định.

– Thực hiện một đợt xét tuyển cho tất cả các nguyện vọng.

4. Môn thi tuyển sinh

Thí sinh thi lớp chuyên Tin học (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành) phải thi môn chuyên Tin học. Nội dung thi theo Phụ lục đính kèm. Hình thức thi: Thi viết (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành đề nghị thi lập trình trên máy tính)

5. Giao các trường chủ động chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh của các đơn vị được tổng hợp tại Phụ lục. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các đơn vị đạt tỉ lệ 68,60% so với số học sinh lớp 9 (6.516/9.499).

Tổng kết hội nghị,TS. Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyển sinh, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác tuyển sinh năm 2021. Đồng thời thông qua Dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 – 2023, TS. Phạm Thị Trung đề nghị các đơn vị cần lưu ý những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm học 2022-2023; chú trọng đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh nhằm tuyển sinh được học sinh vào các trường có chất lượng;  khắc phục tồn tại, hạn chế công tác tuyển sinh năm qua; công tác nhập liệu đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ; các trường THPT cần làm tốt công tác phối hợp trong việc bàn giao hồ sơ học sinh; Phòng GDĐT thực hiện tốt việc triển khai tập huấn công tác tuyển sinh đến các trường trên địa bàn đảm bảo đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ; các trường cần tổ chức cho giáo viên nghiên cứu học tập, quán triệt quy chế đảm bảo công tác coi thi an toàn, khách quan; các trường chọn cử cán bộ coi thi, chấm thi phải là người có phẩm chất đạo đức, nắm vững quy chế, có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.