Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. TS.Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Sở GDĐT có: các đồng chí Phó Giám đốc Sở GDĐT, lãnh đạo các đơn vị hành chính thuộc Sở. Tại 10 điểm cầu các huyện, thành phố có: lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, phòng GDĐT các huyện, thành phố, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên các huyện.

TS. Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì hội nghị

Quang cảnh điểm cầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Hội nghị đã thông qua các Dự thảo: Báo cáo đánh giá công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của cơ quan Sở; Báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy chế DCCS năm 2021; Báo cáo đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021; Báo cáo công khai tài chính cơ quan Sở năm 2021; Báo cáo kết quả Thanh tra nhân dân năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở đánh giá cao những nỗ lực của toàn Ngành nói chung và của tập thể Cơ quan Sở nói riêng để hoàn thành những nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh CoVid-19 kéo dài. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính tại Cơ quan Sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến đóng góp vào các dự thảo, đồng thời cũng góp ý bổ sung Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; thông qua các chỉ tiêu lớn trong năm 2022.

Nhìn chung, trong năm 2021, Chương trình công tác, các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và các chỉ đạo của Giám đốc Sở GDĐT được các đơn vị hành chính thuộc Sở thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng; các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, tham mưu ban hành đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trên cơ sở Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, Giám đốc Sở GDĐT kết luận như sau:

1. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức khi thực  hiện “nhiệm  vụ kép” vừa  phòng  chống  dịch  COVID-19, vừa đảm bảo các mục tiêu phát triển Giáo dục, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị-xã hội, sự đồng lòng, quyết tâm của Nhân dân, ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như: Chất lượng GDĐT có sự chuyển biến tích cực, tỉ lệ thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tăng so với năm trước; kết quả tuyển sinh các cấp đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra; linh hoạt triển khai các phương án tổ chức dạy học, đặc biệt Ngành đã tranh thủ thời gian vàng để dạy học trực tiếp…

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 vẫn còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại như: việc chuyên cần của học sinh DTTS chưa đảm bảo; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở một số trường chưa đáp ứng cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; số lượng giáo viên còn thiếu cục bộ so với quy định, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; một số văn bản tham mưu mang tính chung chung mất nhiều thời gian chỉnh sửa chỉnh sửa, tổng hợp và trình xin ý kiến góp ý, chỉ đạo. Việc đề xuất các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình giải quyết công việc chung của Sở chưa kịp thời….

2. Trong học kì II năm học 2021-2022 và năm 2022, đề nghị các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những tồn tại và tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng để hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội nói chung theo phương châm hành động: “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” và các mục tiêu của ngành Giáo dục nói riêng: “tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đảm bảo an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và đảm bảo yêu cầu chất lượng giáo dục, đào tạo”. Trong đó, tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

  • Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục; tập trung rà soát các chủ trương, chính sách để xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai đồng bộ, tránh bỏ sót nội dung.
  • Các đơn vị tổ chức Hội nghị triển khai đánh giá những tồn tại, hạn chế đối với từng bộ môn, điều chỉnh kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá phù hợp đặc điểm học sinh và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình; trong đó, phải xác định rõ từng nội dung công việc, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nguồn lực thực hiện, thời gian hoàn thành và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện.
  • Tập trung các giải pháp tổ chức dạy học lớp 12 và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021-2022 có hiệu quả, duy trì và nâng cao tỉ lệ điểm thi, cải thiện vị trí xếp loại của tỉnh/cả nước; giảm độ lệch điểm trung bình học bạ và điểm trung bình bộ môn.
  • Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng chính trị trong hè năm 2021-2022, trong đó tập trung bồi dưỡng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên.
  • Tăng cường quán triệt, đôn đốc cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp, hiệu quả. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống tích cực, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh; tập trung hình thành, bồi dưỡng vun đắp tình yêu thương gia đình, yêu quê hương, yêu Tổ quốc, sự sẻ chia, lòng biết ơn, ý chí, khát vọng vươn lên trong học tập và cuộc sống.
  • Tăng cường công tác phối hợp các cấp, ngành, địa phương để hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp của UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025.
  • Tiếp tục rà soát đội ngũ; triển khai điều hòa nhân sự, tinh giản biên chế hợp lí, đúng quy định.
  • Quán triệt trong toàn Ngành thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy… nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn, tiết kiệm.
  • Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, cải tiến lề lối làm việc theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ.

TM – VD, Văn phòng Sở