Hội thảo chia sẻ giữa nhóm nòng cốt mới và nhóm nòng cốt cũ về quan sát trẻ theo quá trình

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 22, 23/9/2021, Sở GDĐT tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giữa nhóm nòng cốt mới và nhóm nòng cốt cũ về quan sát trẻ theo quá trình. Đây là dịp để các thành viên trong nhóm nòng cốt trao đổi, chia sẻ về quan sát trẻ, sử dụng một số kỹ thuật để đào sâu về quan sát trẻ và khai vấn, tăng cường kỹ năng thực hành các điểm hành động nhằm cải thiện cảm giác thoải mái và sự tham gia của trẻ em mầm non giữa nhóm nòng cốt mới (Phòng GDĐT huyện Đăk Hà, Đăk Tô) và nhóm nòng cốt cũ (Phòng GDĐT huyện Kon Plong, Kon Rẫy).