Hướng dẫn khảo sát môn tiếng Anh đối với học sinh lớp 6 và lớp 10 đề học chương trình mới năm học 2016-2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Để chuẩn bị triển khai học chương trình môn Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 vào năm học 2016-2017, Sở GDĐT hướng dẫn việc khảo sát môn Tiếng Anh đế chọn học sinh học chương trình mới môn Tiếng Anh đối với lớp 6 và lớp 10 vào năm học 2016-2017 như sau:
1. Đối tượng khảo sát:
1.1. Đối tương được miễn khảo sát:
a. Đối với học sinh lớp 6:
– Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh ở cấp Tiểu học (4 tiết/tuần) và có điểm hoặc đánh giá đầy đủ trong học bạ (từ 5 điểm trở lên, xếp loại Đạt).
– Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt bậc 1 như TOEFL International; TOEFL Junior; IELTS; CAE; FCE, KET; PET; Movers; Flyers hoặc tương đương còn hiệu lực.
– Có chứng chỉ hoặc chứng nhận đạt yêu cầu bậc 1 do các đơn vị được giao nhiệm vụ đánh giá năng lực ngôn ngữ theo Thông báo số 826/TB-BGDĐT ngày 05/8/2011 và Thông báo số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 của Bộ GDĐT
b. Đối với học sinh lớp 10:
– Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt bậc 2 như TOEFL International; TOEFL Junior; IELTS; CAE; FCE, KET; PET; Movers; Flyers hoặc tương đương còn hiệu lực.
– Có chứng chỉ hoặc chứng nhận đạt yêu cầu bậc 2 do các đơn vị được giao nhiệm vụ đánh giá năng lực ngôn ngữ theo Thông báo số 826/TB-BGDĐT ngày 05/8/2011 và Thông báo số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 của Bộ GDĐT.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN