HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày đăng: Lượt xem:

Chi tiết trong tệp đính kèm./.

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Mầm Non

Download (PDF, Unknown)

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học

Download (PDF, Unknown)

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học

Download (PDF, Unknown)

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Thường xuyên

Download (PDF, Unknown)

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng An ninh

Download (PDF, Unknown)

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Dân tộc

Download (PDF, Unknown)

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Chính trị và công tác HSSV

Download (PDF, Unknown)

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Thể chất và Y tế trường học

Download (PDF, Unknown)

Hướng dẫn nhiệm vụ về Công tác Pháp chế

Download (PDF, Unknown)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN