Hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông năm học 2017 – 2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 14/9/2017, Sở GD&ĐT Kon Tum ban hành Công văn số 1225/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông năm học 2017 – 2018. Những vấn đề chung là:

  1. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông (NPT) cho học sinh đã học NPT tại các trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TT GDTX), trung tâm GDNN-GDTX theo chương trình NPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  2. Thời gian tổ chức thi: Từ ngày 13/4/2018 đến ngày 23/4/2018.

(Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo về thời gian tổ chức thi cụ thể tại các đơn vị).

  1. Giấy chứng nhận NPT của học sinh được cấp ở cấp học nào thì được bảo lưu trong cấp học đó để hưởng chế độ khuyến khích khi xét công nhận tốt nghiệp THCS, tuyển sinh THPT, tốt nghiệp THPT theo quy định.

4. Học sinh được cấp Giấy chứng nhận NPT được cộng điểm khuyến khích khi xét công nhận tốt nghiệp THPT theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia hiện hành, được hưởng chính sách khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp THCS theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS và được cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh THPT theo Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT hiện hành.

Chi tiết trong tệp đính kèm./.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN