HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 17/7/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã ban hành công văn số 905/SGDĐT-GDTXCN về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ cập xóa mù chữ năm 2019.

Chi tiết trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN