Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 1349/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.