Hướng dẫn thực hiện tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 27/02/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 228/SGDĐT-CTTT về việc Hướng dẫn thực hiện tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2020

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.