Hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017 – 2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 14/9/2017, Sở GD&ĐT Kon Tum ban hành Công văn số 1227/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017 – 2018. Một số nội dung cần lưu ý là:

  1. 1. Đối tượng và điều kiện dự thi

– Là người học trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) (bao gồm cả giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông) đã qua tuyển chọn tại các đơn vị trực thuộc Sở, phòng giáo dục và đào tạo (GDĐT) các huyện, thành phố.

– Đối với thí sinh dự thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12: Kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực năm học 2016 – 2017 từ khá trở lên.

– Đối với thí sinh dự thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9: Kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực học kỳ I năm học 2017 – 2018 từ khá trở lên.

  1. 2. Quy định đơn vị dự thi

Mỗi phòng GDĐT, mỗi trường THPT, mỗi trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), mỗi trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục thường xuyên Tỉnh, Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng được đăng ký là một đơn vị dự thi.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN