Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề “Đi đường an toàn – cho bạn cho tôi”

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 21/12/2016, Sở GD&ĐT ban hành Công văn số 1641/SGD&ĐT-CTT về việc tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề “Đi đường an toàn – cho bạn cho tôi”. Nội dung chi tiết, xin xem file đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN