Hướng dẫn tổ chức giám sát công tác khảo sát chất lượng học sinh lớp 5 cuối học kì II năm học 2015-2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc giám sát công tác khảo sát chất lượng môn Toán, Tiếng Việt học sinh lóp 5 cuốỉ học kỳ II năm học 2015-2016 các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Kon Tum gồm các nội dung sau:
1. Nhiệm vụ giám sát
Ll. Công tác coi khảo sát
– Cán bộ giám sát có trách nhiệm giám sát toàn bộ công tác coi khảo sát trong khu vực được phân công, suốt thời gian khảo sát.
– Giám sát việc mở niêm phong túi đựng đề khảo sát, phát đề; đảm bảo các học sinh ngồi gần nhau không được cùng mã đề.
– Giám sát việc coi khảo sát: Đảm bảo giáo viên coi khảo sát ngồi đúng vị trí quy định, hạn chế việc đi lại, không lại gần học sinh, không nói chuyện riêng vớỉ học sinh; không đế giáo viên không có trách nhiệm vào trong lớp khảo sát.
– Giám sát việc niêm phong túi đựng bài khảo sát và ký vào mép túi đựng bài khảo sát.
– Cán bộ giám sát hạn chế đi lại làm ảnh hưởng đến tâm lí học sinh.
– Cán bộ giám sát có trách nhiệm nhắc nhở giáo viên coi khảo sát thực hiện đúng quy định, lập biên bản báo cáo về Sở nếu giáo viên cố tinh vi phạm.
7.2. Công tác chẩm bài khảo sát
– Cán bộ giám sát có trách nhiệm giám sát toàn bộ công tác chấm bài khảo sát phù hợp với chuyên môn, suốt thời gian chấm bài khảo sát.
– Giám sát việc chấm khảo sát: Giám sát việc mở túi đựng bài bài khảo sát; đảm bảo việc chấm bài, vào điếm, lập phiếu chấm đúng quy định, quy trình; đảm bảo giáo viên không chấm bài của học sinh lóp mình dạy; có trách nhiệm nhắc nhở giáo viên thực hiện chấm bài đúng quy định; yêu cầu giáo viên chấm bài không sửa chữa trên phiếu điềm; ký vào phiếu điếm.
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

Download (PDF, Unknown)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN