Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn sổ 3633/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017 ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tố chức một số hoạt động đâu năm học 2016-2017 như sau:
I. CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Đón học sình đầu cấp học
– Tổ chức các hoạt động để học sinh, học viên (sau đây gọi chung là học sinh) được tiếp nhận vào lóp, vào trường, trung tâm (sau đây gọi chung là trường) làm quen với thầy cô giáo, bạn bè như: họp lớp giới thiệu làm quen, tổ chức đón học sinh mới;
– Tạo điều kiện cho học sinh mới vào trường hòa nhập nhanh chóng vào môi trường học tập và rèn luyện mới qua hoạt động hướng dần, giúp đỡ thân thiện của bạn bè và thầy cô giáo bàng các hình thức trò chơi, sinh hoạt tập thể, giao lưu kết nghĩa giữa học sinh các lớp đầu cấp với học sinh các lớp trên.
2. Tìm hiểu về nhà trường
– Tìm hiểu về truyền thống, tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường, cơ cấu tổ chức, cán bộ quàn lý, giáo viên và nhân viên nhà trường;
– Tìm hiểu và nấm được điều lệ, qui chế nhà trường, qui chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh về học tập và rèn luyện, nội quy và các qui định của nhà trường;
– Tìm hiểu về các điều kiện cơ sờ vật chất, thiết bị học tập, vị trí phòng học, phòng bộ môn, thư viện, phòng truyền thống, sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu the dục thế thao, nhà ăn, khu nội trú (nếu có); hệ thống công nghệ thông tin – truyền thông; công trình nước và vệ sinh, bảo vệ môi trường; trang phục, dồ dùng học tập và rèn luyện của học sinh khi đến trường;
– Hướng dẫn học sinh trang trí lóp học, chăm sóc, sử dụng, giữ gìn, bảo vệ các công trình, phục vụ các hoạt động trong nhà trường; sử dụng, giữ gìn, bảo quản sách, vở, đồ dùng học tập.
3. Tìm hiểu về chương trình giáo dục
– Tổ chức tìm hiểu các hoạt động học tập. giới thiệu để giúp học sinh làm quen với mục đích, yêu cầu. chương trình học tập và giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp; làm quen và từng bước tiếp cận với nội dung, phưomg pháp, hình thức dạy học môn học/hoạt động giáo dục một cách tích cực, chủ động, tự tin;
– Giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo nhằm khơi dậy trong học sinh sự yêu thích và hứng thú đối với môn học.
4. Hướng dẫn tham gia một số hoạt động trong và ngoài nhà trường
– Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày khai giảng, lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca, Đoàn ca, Đội ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi lễ theo đúng nghi thức, thể hiện được nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc;
– Hướng dẫn học sinh ôn luvện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo qui định. Duy tri nề nếp thực hiện các bài thể dục trên thường xuyên trong suốt năm học;
– Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về cảnh quan sư phạm và môi trường thân thiện trong nhà trường (xây dựng, giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; học tập và rèn luyện có hiệu quả; rèn luyện kĩ năng sống; thực hiện các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và vui chơi lành mạnh…);
– Tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN