Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ Tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số451/SGDĐT-GDTrH-Vv Hưởng ướng cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ Tỉnh

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.