Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 14/4/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 439/SGDĐT-GDTrH về việc hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN