KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THANH TRA GIÁO DỤC NĂM 2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm kiện toàn đội ngũ Cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2020-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra giáo dục năm 2019.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN