Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Phan Chu Trinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 07/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 1768/KL-SGDĐT

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.