Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 12/6/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Kết luận số 723/KL-SGDĐT về việc Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020./.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN