Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Trường MN THSP Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 09/KL-SGDĐT việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Trường MN THSP Kon Tum.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.