Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 31/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-SGDĐT về việc việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, năm học 2021-2022.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.