Lĩnh vực ngôn ngữ

Lượt xem:

Đọc bài viết

TT Video Giáo viên Trường Huyện/
Thành phố
Độ tuổi
3/ Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
3.1 Làm quen văn học
1 LQVH: Truyện: Cáo, thỏ và Gà Trống.  Nguyễn Thị Ngọc Sương Mầm non Bằng Lăng Tp Kon Tum 5 – 6 tuổi
2 Truyện “Chú vịt xám” Đặng Phước Xuân Hòa Mầm non Vàng Anh Tp Kon Tum 3-4  tuổi
3 Truyện “Bác gấu đen và hai chú Thỏ” ĐinhThị Ngát
Đinh Thị Luân
Đoàn Thị Giang
Mầm non Hoa Hồng Ngọc Hồi 4-5 Tuổi
4 Truyện: “Vì sao Thỏ cụt đuôi” Lê Thị Hạnh
Lê Thị Diệu Linh
Phạm Thị Nhung
Mầm non Đắk Xú Ngọc Hồi 4-5 Tuổi
5 Dạy trẻ đọc bài thơ “Thỏ bông bị ốm” Phạm Thị Huyền;
Phạm Trương Lệ Giang
Mầm non xã Văn Lem Đăk Tô 4 – 5 tuổi
6 Chuyện: “Đôi bạn lạc đường”  Phạm Thị Hải Dương
Nguyễn Thị Phi Nhã
Trường MN xã Đăk Rơ Nga Đăk Tô 5 – 6 tuổi
7 Kể truyện: “Bác gấu đen và hai chú thỏ” Phan Thị Hải Yến;
Lê Thị Kim Hằng
Mầm non xã Đăk Trăm Đăk Tô 4 – 5 tuổi
8 Kể chuyện “Quả bầu tiên” Phan Thảo Nghi;
Nguyễn Thị Ánh Hằng;
Hồ Thị Thanh Nguyên
Mầm non xã Diên Bình Đăk Tô 5 – 6 tuổi
9 Chuyện: Cáo Thỏ và Gà trống Đồng Thị Lý Mầm non Sơn Ca Đăk Hà 4-5 tuổi
10 Hướng dẫn cha mẹ kể truyện cho trẻ nghe tại nhà Nguyễn Thị Dương MN Đăk Hà Tu Mơ Rông MG 3-4 tuổi
11 Kể chuyện cho trẻ nghe Câu chuyện “ Tích Chu ” H’Bống Niê Kdăm MN Đắk Ring Kon Plong 3-5 tuổi
12 HĐLQVH Truyện: “Củ cải trắng” Trần Thị Ánh Tuyết
Đoàn Thị Ngọc Hà
Đặng Thị Thanh Thùy
Mầm non Ánh Dương Kon Rẫy 5 – 6 tuổi
13 Hướng dẫn kể truyện “ Mỗi người một việc Nguyễn Thị Thanh Qúy
Phạm Thị Lệ Chi
Trần Thị Hồng
 Mầm non Đăk Kôi Kon Rẫy 3, 4, 5 tuổi
14 “Cùng con đọc thơ: Em yêu nhà em” Hoàng Thị Thu Trang
Phạm Thị Tuyết Hương
Vũ Thị Thu Thủy
 Mầm non Đăk Kôi Kon Rẫy 3, 4, 5 tuổi
3.2 Tập nói tiếng Việt (vùng DTTS)
1 Một số đồ dùng truyền thống của
địa phương
Dương Thị Diệu Sương Mẫu giáo Đăk Ui Đăk Hà 5-6 tuổi
2 Tập nói tiếng việt thật dễ Lê Thị Oanh Mầm non Đăk Tờ Kan Tu Mơ Rông     MG 3-5 tuổi             
3 Hướng dẫn cha mẹ tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số Phan Thị Phương
Y Phích
Mầm non Xã Hiếu Kon Plong 3-5 Tuổi
4 Dạy tiếng Việt cho trẻ 3-5 tuổi qua 1 số loại quả Y Têu Mầm non Đắk Ring Kon Plong 3-5 Tuổi
5 Tăng cường tiếng việt cho trẻ qua các bài hát, đồng dao, ca dao. Y Dẻ
Y Măng
Mầm non Đắk Ring Kon Plong 3-5 Tuổi
6 Dạy tiếng Việt cho trẻ 3-4 tuổi qua 1 số loại rau Y Tôn Mầm non Đắk Ring Kon Plong 3-4 tuổi
3.3 Làm quen đọc, viết        
1 Trò chơi với chữ cái Lâm Thị Tú Trinh Mầm non Tuổi Thơ Tp Kon Tum 5 – 6 tuổi
2 Trò chơi với chữ cái e, ê Lê Thị Hà Trang
Trần Thị Kim Thoa
Mầm non Vàng Anh Tp Kon Tum 5-6 tuổi
3 Hoạt động làm quen chữ cái a,ă,â Bùi Thị Thanh
Y H Nhan
Bùi Thị Muôn
Mầm non Hoa Mai Tp Kon Tum 5 – 6 tuổi
4 Hướng dẫn các bậc cha mẹ tổ chức một số trò chơi với chữ cái cho trẻ tại gia đình Nguyễn Thị Hoài Phương
Đinh Thị Ngọc Thúy
Mầm non Sơn Ca Ngọc Hồi 5-6 Tuổi
5 Bé làm quen chữ cái b,d,đ Nguyễn Thị Hải Yến;
Nguyễn Thị Quỳnh
Mầm non Sao Mai Đăk Tô 5 – 6 tuổi
6 Phát triển ngôn ngữ cho
trẻ thông qua trò chơi
Nguyễn Thị Tường Vi
Lê Thị Mỹ Ngọc
Nguyễn Thị Ái Vân
Mầm non xã Pô Kô Đăk Tô 5 – 6 tuổi
7 Hướng dẫn dạy trẻ làm quen chữ cái o, ô, ơ Dương Thị Khánh;
Đặng Thị Bích Liên;
Thạch Thị Thành Vinh
Mầm non Họa Mi Đăk Tô 5 – 6 tuổi
8 Bé vui học chữ cái, chữ số Cù Thị Thanh Hoài
Đinh Hoàng Vy
Lê Thị Thúy Liễu
Trường MN xã Pô Kô Đăk Tô 5 – 6 tuổi
9 Trò chơi ” Vui cùng chữ cái u, ư” Huỳnh Hoàng Hằng;
Nguyễn Thị Lan Anh
Mầm non xã Ngọc Tụ Đăk Tô 5 – 6 tuổi
10 Trò chơi với chữ cái, chữ số  Quàng Thị Út
Ngô Thị Hiền
Mầm non  Vành Khuyên Đăk Tô 5 – 6 tuổi
11 Trò chơi chữ cái a,ă,â Phan Thị Huệ
Nguyễn Thị Thùy
Mẫu giáo Đăk Pxi Đăk Hà 5 – 6 tuổi
12 Trò chơi với nhóm chữ cái e ê Lê Thị Hường Mẫu giáo xã Đăk La Đăk Hà 5-6 tuổi
13 Hướng dẫn cha mẹ trẻ tổ chức
trò chơi với nhóm chữ U, Ư
Nguyễn Thị Thanh Mẫu giáo xã Đăk Ngọc Đăk Hà 5-6 tuổi
14 Học và chơi cùng con Nguyễn Thị Thu Mầm non Đăk Rơ Ông Tu Mơ Rông MG  3-5 tuổi
15 Dạy trẻ xếp chữ cái từ các nguyên vật liệu có sẵn tại địa phương  Nguyễn Kiều Trinh Mầm non Đăk Rơ Ông Tu Mơ Rông MG 5-6 tuổi
16 Trò chơi với những chữ cái Đỗ Thị Thu Thủy Mầm non Hoa Hồng Sa Thầy 5-6 tuổi
17 Một số trò chơi với chữ cái u ư Nguyễn Thị Thu Thủy Mầm non Tuổi Thơ Sa Thầy 5-6 tuổi
18 Sáng tạo cùng chữ cái Trần Thu Hà
Y Niêu
Mầm non xã Măng Cành Kon Plong 5-6 tuổi
19 Bé vui học chữ cái Nguyễn Thị Phượng
Trần Thị Tình
Mầm non  Măng Đen Kon Plong 5-6 tuổi
20 Hướng dẫn làm và tổ chức một số trò chơi với chữ cái cho trẻ chơi tại nhà. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Cao Thị Phương
Mầm non Ngọc Tem Kon Plong 5-6 tuổi
21 Phát triển ngôn ngữ qua trò chơi ngón tay Phan Thị Ngọc Thương
Y Rong
 Mầm non Măng Cành Kon Plong 3-5 tuổi
22 LQCC: Nhóm chữ g y Tống Thị Mơ
Nguyễn Thị Thanh Hoa
 Mầm non 19/5  Kon Rẫy 5-6 tuổi
23 Nắp chai diệu kỳ Nguyễn Thị Mỹ Khánh Mầm non Hoa Mai Ia Hdrai 5-6 tuổi