Lựa chọn chuyên đề, đề xuất nội dung bồi dưỡng thường xuyên năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX năm 2016 đáp ứng được ỵêu cầu, nhiệm vụ năm học 2016- 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo trưng cầu ý kiến về việc chọn và đề xuât nội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cụ thế như sau:
1. Quy định về số chuyên đề và nội dung đề xuất:
1.1. Đối với Mầm non và Tiểu học: Mỗi cấp học chọn 3 chuyên đề (trong đó bao gồm nội dung đề xuất ngoài danh mục) xếp theo thứ tự ưu tiên;
1.2. Đối với cấp THCS, THPT và GDTX: Mỗi môn chọn 2 chuyên đề (trong đó bao gồm nội dung đề xuất ngoài danh mục) xếp theo thứ tự ưu tiên;
1.3. Các nội dưng đề xuất khác ngoài danh mục, thời luợng mỗi nội dung 30 tiết
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

Download (PDF, Unknown)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN