Lựa chọn chuyên đề, đề xuất nội dung bồi dưỡng thường xuyên năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX năm 2016 đáp ứng được ỵêu cầu, nhiệm vụ năm học 2016- 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo trưng cầu ý kiến về việc chọn và đề xuât nội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cụ thế như sau:
1. Quy định về số chuyên đề và nội dung đề xuất:
1.1. Đối với Mầm non và Tiểu học: Mỗi cấp học chọn 3 chuyên đề (trong đó bao gồm nội dung đề xuất ngoài danh mục) xếp theo thứ tự ưu tiên;
1.2. Đối với cấp THCS, THPT và GDTX: Mỗi môn chọn 2 chuyên đề (trong đó bao gồm nội dung đề xuất ngoài danh mục) xếp theo thứ tự ưu tiên;
1.3. Các nội dưng đề xuất khác ngoài danh mục, thời luợng mỗi nội dung 30 tiết
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN