Miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 24/7/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 987/SGDĐT-QLCLGDCN về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020./.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.