Ngày 12/8/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 2967/UBND-KGVX về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh năm học 2020-2021, nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Lượt xem:

Đọc bài viết