Phát động, hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21/9/2020 Báo Giáo dục Thời đại đã ban hành Công văn số 6851/GDTĐ về việc phát động, hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.