Văn phòng Sở GD&ĐT

Trần Hữu Thạnh
Trần Hữu Thạnh Văn phòng Sở GD&ĐT Chánh Văn phòng 0603914325; DĐ: 0905855669 Email
Văn Trọng Lưu
Văn Trọng Lưu Văn phòng Sở GD&ĐT Phó chánh Văn phòng 0603914324; DĐ: 0988618698 Email
Nguyễn Văn Trung
Nguyễn Văn Trung Văn phòng Sở GD&ĐT Phó chánh Văn phòng 0603889109; DĐ: 01663321118 Email
Lê Thị Hương
Lê Thị Hương Văn phòng Sở GD&ĐT Kế toán 0603862310; DĐ: 0968 270 978 Email
Đặng Thị Trà My
Đặng Thị Trà My Văn phòng Sở GD&ĐT Văn thư 0603862310; DĐ: 0987 831 237 Email
Hà Thị Vân Hải Văn phòng Sở GD&ĐT Chuyên viên 0386126643 Chuyên viên
Hoàng Thị Thanh Hải
Hoàng Thị Thanh Hải Văn phòng Sở GD&ĐT Chuyên viên 0603914324; DĐ: 0935195999 Email