Văn phòng Sở GD&ĐT

Trần Hữu Thạnh Văn phòng Sở GD&ĐT Chánh Văn phòng 0603914325; DĐ: 0905855669 Email
Huỳnh Thị Thu Vân Văn phòng Sở GD&ĐT Phó chánh Văn phòng 0603889109; DĐ: 0905580063 Email
Nguyễn Văn Trung Văn phòng Sở GD&ĐT Phó chánh Văn phòng 0603889109; DĐ: 01663321118 Email
Lê Xuân Trường Văn phòng Sở GD&ĐT Kế toán 0603862310; DĐ: 0935873257 Email
Bùi Thị Liên Văn phòng Sở GD&ĐT Văn thư 0603862310; DĐ: 0946438222 Email
Trần Thị Tố Trâm Văn phòng Sở GD&ĐT Chuyên viên 0987278077 Email
Hoàng Thị Thanh Hải Văn phòng Sở GD&ĐT Chuyên viên 0603914324; DĐ: 0935195999 Email