Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Số 22- Nguyễn Thái Học- Thành phố Kon Tum

Email: vanphong.sokontum@moet.edu.vn

Điện thoại: 060.3914325, 060.3914324, 060.862310,

Fax:060.3862310

Đ/C Trần Hữu Thạnh –  Chánh Văn Phòng

Đ/C: Huỳnh Thị Thu Vân- Phó Chánh Văn Phòng

Đ/C: Nguyễn Văn Trung- Phó Chánh Văn Phòng

 • Trần Hữu Thạnh
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Chánh Văn phòng
 • 0603914325; DĐ: 0905855669
 • Văn Trọng Lưu
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Phó trưởng phòng
 • 0603916927; DĐ: 0988618698
 • Nguyễn Văn Trung
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Phó chánh Văn phòng
 • 0603889109; DĐ: 01663321118
 • Lê Thị Hương
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Kế toán
 • 0603862310; DĐ: 0968 270 978
 • Đặng Thị Trà My
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Văn thư
 • 0603862310; DĐ: 0987 831 237
 • Hà Thị Vân Hải
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Chuyên viên
 • 0386126643
 • Hoàng Thị Thanh Hải
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Chuyên viên
 • 0603914324; DĐ: 0935195999