Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Tầng 6 – Tòa Nhà A, Trung tâm Hành chính, Tổ 8, phường Thống Nhất- thành phố Kon Tum

Email: vanphong.sokontum@moet.edu.vn

Điện thoại: 060.3914325, 060.3914324, 060.862310,

Fax:060.3862310

Đ/C: Nguyễn Đình Vinh – Phó Chánh Văn Phòng phụ trách phòng

Đ/C: Nguyễn Quốc Lượng – Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Đình Vinh
 • Nguyễn Đình Vinh
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Phó Chánh Văn phòng
 • DĐ: 0387198080
Nguyễn Quốc Lượng
 • Nguyễn Quốc Lượng
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Phó Chánh Văn phòng
 • 06032211466; DĐ: 0905196889
Hoàng Thị Thanh Hải
 • Hoàng Thị Thanh Hải
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Chuyên viên
 • DĐ: 0935195999
 • thanhhai@kontum.edu.vn
Đỗ Công Vương
 • Đỗ Công Vương
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Chuyên viên
 • 0984797560
 • vuongkonplong@gmail.com
Lê Thanh Bình
 • Lê Thanh Bình
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Chuyên Viên
 • 0961 339 337
 • ltbinh2209.llkt@kontum.edu.vn
Lương Văn Quỳnh
 • Lương Văn Quỳnh
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Chuyên viên
 • 0986300797
Hà Thị Phương Trà
 • Hà Thị Phương Trà
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Kế toán
 • 0988 451 884
Đặng Thị Trà My
 • Đặng Thị Trà My
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Văn thư
 • 0603862310; DĐ: 0987 831 237
Hà Thị Vân Hải
 • Hà Thị Vân Hải
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Chuyên viên
 • 0386126643
Trình Văn Dũng
 • Trình Văn Dũng
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Chuyên Viên
 • 0905 816 189
 • tvdungkt@gmail.com
Hoàng Thị Huyền Trang
 • Hoàng Thị Huyền Trang
 • Văn phòng Sở GD&ĐT
 • Chuyên Viên
 • 0777559495
 • hoangthihuyentrang@kontum.edu.vn