Phòng Giáo dục Thường xuyên chuyên nghiệp

Ngày đăng: Lượt xem:

Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp

Số 22- Nguyễn Thái Học- Thành phố Kon Tum

Email: phonggdcn.sokontum@moet.edu.vn

Điện thoại: 060.2211455, 060.2211466, Fax:060.3862310

Đ/C: Nguyễn ĐỨc Thanh- Trưởng phòng

Đ/C: Nguyễn Quốc Lượng – Phó trưởng phòng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN