Phòng Giáo dục Tiểu học Mầm non

Phòng Giáo dục Tiểu học Mầm non

Số 22- Nguyễn Thái Học- Thành phố Kon Tum

Email: phonggdth.sokontum@moet.edu.vn

Điện thoại: 060.3864682, 060.2211248, Fax:060.3862310

Đ/C: Võ Xuân Thủy- Trưởng phòng

Đ/C: Nguyễn Thị Kim Loan – Phó Trưởng phòng

Đ/C: Nguyễn Thị Như Quỳnh – Phó Trưởng phòng

Đ/C: Phạm Thị Xuân Toàn – Phó Trưởng phòng