Phòng Giáo dục Trung học

Ngày đăng: Lượt xem:

Phòng Giáo dục Trung học

Số 22- Nguyễn Thái Học- Thành phố Kon Tum

Email: phonggdtrh.sokontum@moet.edu.vn

Điện thoại: 060.862670, Fax:060.3862310

Đ/C: Đoàn Thành Nhân- Trưởng phòng

Đ/C: Lê Châu Vân – Phó Trưởng phòng

Đ/C: Trần Đạo – Phó Trưởng phòng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN