Phòng Kế hoạch- Tài chính

Ngày đăng: Lượt xem:

Phòng Kế hoạch- Tài chính

Số 22- Nguyễn Thái Học- Thành phố Kon Tum

Email: phongkhtc.sokontum@kontum.edu.vn

Điện thoại: 060.3864451, 060.862619, Fax:060.3862310

Đ/C: Đào Quang Minh- Trưởng phòng

Đ/C: Lê Thanh Hùng – Phó trưởng phòng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN