Phòng Chính trị tư tưởng

Phòng Chính trị tư tưởng

Số 22- Nguyễn Thái Học- Thành phố Kon Tum

Email: phongct-tt.sokontum@kontum.edu.vn

Điện thoại: 060.3916927, Fax:060.3862310

Đ/C: Vũ Tuấn Anh- Trưởng phòng

Đ/C: Nguyễn Ngọc Quốc – Phó Trưởng phòng