Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức- Cán bộ

Số 22- Nguyễn Thái Học- Thành phố Kon Tum

Email: phongtccb.sokontum@moet.edu.vn

Điện thoại: 060.3863216, 060.864227, Fax:060.3862310

Đ/C: Lê Xuân Thạnh – Trưởng phòng

Đ/C: Hà Tiến Dũng – Phó trưởng phòng

Đ/C: Trương Quang Hà – Phó trưởng phòng