QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ GẠO HỖ TRỢ HỌC SINH 02 THÁNG ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 28/8/2018 UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh 02 tháng đầu năm học 2018-2019 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN