Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 30/3/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Quyết định số153/QĐ-SGDĐT Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN