Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 07/7/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản sô 1153/SGDĐT-TTr về việc Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.