Số: 214/SGDĐT-CTTT V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 25/2/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn Số 214/SGDĐT-CTTT  V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN