SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT GIÁO DỤC MẦM NON – GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 16/8/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội Nghị tổng kết năm học 2022-2023 đối với cấp học Mầm non – Tiểu học. Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học; Lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện,thành phố; tất cả quý thầy giáo, cô giáo là cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh và đại diện cá nhân, tập thể đạt giải cao các Hội thi trong năm học.

Đồng chí Đinh Thị Lan – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã biểu dương tập thể cán bộ quản lý, giáo viên mầm non-tiểu học tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện nhiêm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể của cấp mầm non, cấp tiểu học đã có những bước chuyển mình tích cực trong công tác chỉ đạo, quản lí và tổ chức thực hiện.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả nổi bật trong năm học, với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” với nhiều chỉ tiêu giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học đã đạt và vượt mức ấn tượng.

Hội nghị đã thảo luận và đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn của cấp học trong năm học mới. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Trung- Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh vị trí, ý nghĩa đặc biệt của năm học 2023-2024 khi giáo dục Mầm non tỉnh Kon Tum chuẩn bị triển khai các Chương trình quan trọng của tỉnh Kon Tum và toàn quốc; nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018 ở Giáo dục tiểu học, trong đó quan tâm các giải pháp để đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, đa dạng hóa các mô hình thực tiễn, quan tâm ưu tiên đào tạo theo địa chỉ để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và quan tâm khắc phục các hạn chế, khó khăn liên quan. Đồng chí Giám đốc Sở  mong muốn lãnh đạo các đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn, đặc biệt quan tâm và có những giải pháp phù hợp, thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục mầm non-tiểu học đảm bảo công bằng cho tất cả trẻ em/học sinh dù bất cứ ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào.

Bước vào năm học mới 2023-2024, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học quyết tâm vượt khó, đạt nhiều kết quả tốt, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đinh Thị Lan – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết năm học 2022 – 2023 đối với Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học

Đồng chí Nguyễn Thị Ái – Chủ tịch Công Đoàn ngành và đồng chí Huỳnh Thị Thu Vân Trưởng phòng Mầm non Tiểu học trao tặng giấy khen cho các tác giả đạt giải trong cuộc thi “Thiết kế Video hướng dẫn cha mẹ tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ”

Đồng chí Đinh Thị Lan – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh Phó trưởng phòng Mầm non Tiểu học trao tặng giấy khen cho các tác giả đạt giải trong cuộc thi “Thiết kế Video hướng dẫn cha mẹ tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ”

 Đồng chí Phạm Thị Trung Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và đồng chí Đinh Thị Lan Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng giấy khen cho các đội thi đạt giải Nhất trong cuộc thi “Thiết kế Video hướng dẫn cha mẹ tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ”

Thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục mầm non trong năm học 2023 – 2024

Quang cảnh của Hội Nghị

Đồng chí Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết cấp Mầm non – Tiểu học

Tin & ảnh: Phòng GDMN-TH