Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà phối hợp tổ chức Hội thi Cồng chiêng – Xoang học sinh các trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú chào mừng Tuần Văn hóa và Du lịch tỉnh năm 2018.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hòa trong các hoạt động hưởng ứng chào mừng Tuần Văn hóa và Du lịch tỉnh Kon Tum năm 2018;

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị “Không gian văn hóa Cồng- Chiêng Tây Nguyên” – Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại; góp phần bảo tồn, phát triển, tôn vinh bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam nói chung, của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói riêng;

Thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường; nâng cao đời sống tinh thần, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết, thân ái giữa học sinh các dân tộc, góp phần xây dựng khối đoàn kết cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ngày Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà phối hợp tổ chức Hội thi Cồng chiêng – Xoang học sinh các trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú chào mừng Tuần Văn hóa và Du lịch tỉnh năm 2018.

Hội thi thu hút 17 đội đến từ các Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy, Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Kon Rẫy, Đăk Tô, Kon Plông, Ngọc Hồi, Đăk Hà và các trường PTDTNT Sa Thầy, PTDTNT Kon Rẫy, PTDTNT Kon Plông, PTDTNT Đăk Hà, PTDTNT Đăk Glei; PTDTNT Ngọc Hồi, PTDTNT Tu Mơ Rông, PTDTNT tỉnh, PTDTNT Đăk Tô.

Tham gia hội thi, mỗi đội có 20 phút để thể hiện 2 phần thi nối tiếp: chào hỏi và phần biểu diễn cồng chiêng – xoang. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất cho đội thi Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi và Trường PTDTNT huyện Đăk Hà; trao 4 giải Nhì cho Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà, Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy, Trường PTDTNT tỉnh và Trường PTDTNT huyện Sa Thầy.

Các đội biểu diễn cồng chiêng – xoang

 

Đây là hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy giá trị “Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước đồng thời thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh, giáo viên trong nhà trường.