Sở Giáo dục và Đào tạo chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2022), lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đến thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống Tuyên giáo

Thay mặt Sở GDĐT, đồng chí Đinh Thị Lan – Phó Giám đốc Sở gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo.

Trong thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Tuyên giáo trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

                                                           Trà My-Văn Dũng