Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 27/KH-SGDĐT ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./.